Το έργο SciFUN είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της εμπλοκής των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες...

The 2nd SciFUN partners meeting has taken place in Athens, Greece, on the 10th and 11th of October 2016 at the premises of Higgs Educational Institution.

This Transnational Report was elaborated in the framework of the SiFUN project. It represents the second intellectual output, “O2: Collection of Best Practices”. Its main objective is to provide analytical information regarding acclaimed European best practices in science teaching and learning and introduce an array of digital tools of making science fun and engaging. Tools that have been covered through the research performed for achieving this report include: mobile devices, tablet computers, interactive comics, digital storytelling, social media and games.